Markkinataloutta työmarkkinoille

Suomen työmarkkinoilla on merkkejä kartellin purkautumisesta ja aidon kilpailun vapautumisesta.

Kymmeniä vuosia jatkunut etujärjestöjen työmarkkinakartelli horjuu, kun Suomen hallitus käyttää sille kuuluvaa parlamentaarista valtaa. Joku on tulkinnut hallituksen toimivan paikallista sopimista vastaan pakottamalla tiettyjä heikennyksiä työehtosopimuksiin. Luulen, että tilanne on juuri päinvastoin.

Hallitus ajaa säästöjä julkiseen talouteen valtion ja kuntien työntekijöiden lomia ja vapaita leikkaamalla, mutta yksityiset työnantajat voivat halutessaan jakaa työntekijöilleen niin paljon palkallisia vapaita kuin firman kassa kestää ja työhyvinvointi sitä edellyttää.

Me Kaiku Helsingin hallituksessa pidämme työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta niin tärkeinä asioina, että päätimme pikaisesti turvata henkilöstömme edut, tulipa uudesta lainsäädännöstä millaista tahansa. Toimitusjohtajamme Pete Saarnivaara kertoi asiasta ensin sisäisesti, ja halusimme välittää saman viestin myös ulospäin.

Toivon, että työehdoista syntyy aitoa ja reilua kilpailua. Se on sekä työntekijöiden että työnantajien etu. Joka tarjoaa työntekijöille kannustavan ja innostavan ympäristön, saa todennäköisesti parhaat työntekijät. Kyseessä ei ole kilpajuoksu pohjalle kuten ammattiliitot pelottelevat, pikemmin päinvastoin. Kolmikannan ja yleissitovuuden pakkopaidasta irtaantuminen antaa mahdollisuuden tarjota monipuolisia ja erilaisia työehtoja.

Työehdoilla kilpailu parantaa parhaimmillaan työssä viihtymistä. Tyytyväiset työntekijät parantavat puolestaan asiakkaiden tyytyväisyyttä, ja tyytyväiset asiakkaat parantavat yrityksen kannattavuutta. Negatiivisen kierteen sijasta pitää tarttua positiivisen kierteen mahdollisuuteen.

Tärkeintä on, että asioista pystytään päättämään yhdessä yritystasolla. Etujärjestöjen norsunluutorneissa ikkunat ovat olleet liian kauan hämähäkinseitin peittäminä, kun työelämän muutos on jäänyt näkemättä. Työmarkkinoilla on tilaa luovuudelle ja kilpailulle aivan kuten liike-elämässä yleensä. Kahta asiaa työnantajan pitää aina arvostaa: työntekijää ja asiakasta.