IMF: Suomen verotus on liian kireää

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on tutkinut viime vuosina tuloeroja ja niiden vaikutusta talouskasvuun. Progressiivinen verotus, eli veroprosentin nousu tulojen mukaan, vähentää tuloeroja ja lisää hyvinvointia tulonsiirtojen ansiosta. IMF:n mukaan parhaat hyvinvointivaikutukset saadaan, kun korkein rajaveroaste on 44 prosenttia. Suomessa IMF:n suosittelema raja ylittyy jo 30 000 euron vuosituloilla.

Verotietojen julkistamiseen liittyvä kansallinen kateuspäivä on nostanut esiin suomalaiset miljonäärit ja heidän tulonsa. Huomattavasti vähemmän on puhuttu sankareista, jotka ovat maksaneet miljoonaluokan veroja. Ylin rajaveroaste Suomessa on yli 80 000 euroa ansaitsevilla 59,7 prosenttia, mikä IMF:n mukaan johtaa hyvinvointitappioihin muun muassa lisääntyvän verosuunnittelun seurauksena.

Ylen verolaskuri kertoo karua kieltä suomalaisten ansiotulohin kohdistuvasta kokonaisverotuksesta. Jo keskituloiselta eli noin 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalta valtio vie veroina 65 prosenttia tuloista, jos oletetaan, että rahat käytetään kulutukseen. Valtio siis jättää armeliaasti 35 prosenttia palkansaajalle hänen itse ansaitsemastaan palkasta, suurituloiset saavat tyytyä 25 prosenttiin.

Suomalainen keskiluokka rahoittaa pääasiassa toistensa ja pienituloisten menoja. Miljonäärit maksavat toisilleen lapsilisiä, ja pienituloiset maksavat toistensa asumis- ja toimeentulotuet, joiden kasvu on viime vuosina ollut hurjaa vuokrien noustessa. Suomessa tulonsiirtojen tuloeroja kaventava vaikutus on maailman toiseksi suurin Irlannin jälkeen, joten puheet hyvinvointivaltion romuttamisesta ovat ennenaikaisia ja harhaanjohtavia.

IMF_tulonsiirrot
Suomessa verotuksella kerättävät tulonsiirrot tasaavat tuloeroja toiseksi eniten teollistuneissa maissa. Lähde: IMF

Professori Matti Tuomala väitti hiljattain Kansan Uutisissa, että IMF:n mukaan rikkaiden verotusta olisi varaa kiristää, koska se vähentää eriarvoisuutta, mutta ei heikennä talouskasvua. Tuomala jätti tarkoituksella mainitsematta, että IMF pitää 44 prosentin ylittävää rajaveroa jo liian kireänä sekä hyvinvoinnin että talouskasvun kannalta.

Suomessa tuloveroasteet ovat kireitä kaikissa tuloluokissa. Matalimman tulotason neljänneksessä rajaveroasteet ovat EU:n neljänneksi korkeimmat. Lisäksi rajaveroasteet ovat nousseet vuosina 2011-2015 toiseksi eniten. Samaan aikaan varakkaiden verotusta on kiristetty jatkamalla niin sanottua solidaarisuusveroa.

IMF_rajavero
Suomessa pienituloisten verotus on yksi EU-maiden kireimpiä. Alimman tuloneljänneksen verotus on kiristynyt selvästi vuosina 2011-2015. Lähde: IMF

Suomessa vasemmisto on kannattanut Britannian työväenpuoleen uusia verolinjauksia. Puolue lupaa kiristää hyvätuloisten verotusta, jos se nousisi valtaan. Kohteena ovat yli 90 000 euroa ansaitsevat, joita rangaistaisiin 45 prosentin rajaverolla. Suomessa yhtä kovaa veroa peritään jo 29 000 euroa ansaitsevilta eli alle keskituloisilta. Labour-puolue nostaisi korkeimman rajaveron 50 prosenttiin, joka koskisi yli 140 000 euroa ansaitsevia. Suomessa vastaavaa rajaveroa maksetaan 47 000 euron tuloilla.

IMF:n mukaan siis hyvinvoinnin kannalta paras verotuotto saavutetaan 44 prosentin rajaveroasteella. Rajavero on se veron määrä, joka peritään tietyn rajan ylittävistä tuloista. Käytännössä millään tulorajalla veron ei pitäisi nousta 44 prosenttia korkeammalle, ei edes miljoonatuloilla, jos valtio haluaisi maksimoida talouskasvun hedelmät.