Tehdään Suomesta veroparatiisi

Veroparatiiseissa ja verosuunnittelussa on vähemmän pahaa kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Verosuunnittelu on iloinen ja hyödyllinen asia.

Nordean pääkonttorin siirtyminen Suomeen ja Supercellin myyntivoittojen verottaminen Japanin sijasta Suomessa näyttivät, että jopa Suomi voi hyötyä kansainvälisestä verosuunnittelusta.

Paratiisin papereiden perusteella saa vaikutelman, että veroparatiisit ovat syntyneet suoraan paholaisesta. Verosuunnittelu, laiton tai laillinen, leimataan kaikin tavoin paheksuttavaksi. Pelkkä veroparatiisikytkös saa mediassa rehdinkin yrityksen näyttämään rikolliselta.

Toimittajilla on ollut kuukausia aikaa penkoa papereita, mutta perehtyminen kansainväliseen yritysverotukseen on jäänyt puolitiehen. Veroparatiiseja käytetään yleensä moninkertaisen verotuksen välttämiseen tai muiden ylimääräisten kulujen minimoimiseen täysin laillisesti.

Esimerkiksi valtionyhtiö Finnair on vuokrannut lentokoneita veroparatiisiyhtiöiltä, mikä säästää leasing-maksuissa ja parantaa yhtiön tuosta, jolloin se maksaa enemmän veroja Suomeen. Suomalaiset eläkeyhtiöt sijoittavat vastaavasti veroparatiiseihin rekisteröityihin rahastoihin ja yhtiöihin, mikä parantaa niiden tarjoamia tuottoja suomalaisten eläkeläisten eduksi.

Ylen paljastamista ”Paratiisin papereista” kävi ilmi, että kehitysyhteistyörahoja jakava Finnfund on käyttänyt toiminnassaan veroparatiisiin rekisteröityä rahastoa. Hyvä niin, koska se todennäköisesti parantaa rahaston tuottoa, ja kohdemaihin jää enemmän tukea jaettavaksi.

Veroparatiisit kirittävät muita maita pitämään verotuksen tason kilpailukykyisenä. Verotus on tervettä silloin, kun se koetaan kohtuulliseksi ja oikeudenmukaiseksi. Veroparatiiseissa kierretään toki veroja myös laittomasti, mutta alhaisen verotuksen leimaaminen yksinomaan pahaksi kertoo median pintapuolisesta populismista ja ohuesta analyysin tasosta. Esimerkiksi verovapaaseen matkustajatuontiin liittyvä kansalaisten verosuunnittelu vie Suomelta enemmän verovaroja (Panimoliiton arvion mukaan noin 400 miljoonaa euroa) kuin veroparatiisit.

Korkea verotus ei pitkällä aikavälillä takaa hyvinvointia, vaan johtaa vero- ja aivovuotoon. Kuten Nordean ja Supercellin esimerkit osoittavat, maltillinen verojen alentaminen voi tehdä jopa Suomesta jonkun silmissä veroparatiisin. Suomalainen veronmaksaja on silloin verokilpailun voittaja.