Suomi tarvitsee täysremontin

Tempputyöllistäminen ja valtiontukien lisääminen eivät Suomea pelasta. Kasvava työttömyys, kiihtyvä ikääntyminen, kireä verotus, korkea hintataso ja ylisääntely muodostavat tappavan yhdistelmän. Täysremontti pitäisi aloittaa verotuksesta ja työmarkkinoista.

Veroremontissa ajatukset on käännettävä pois tuotannontekijöiden kuten työn ja pääoman verottamisesta ja siirryttävä verottamaan tuotannossa syntyvää arvonlisää. Mitä enemmän työtä tai muita tuotannontekijöitä verotetaan, sitä kalliimmaksi tuotanto tulee, ja sitä vaikeampaa on kilpailla maailmalla, joka on siirtymässä kansainvälisten alustatalousjättien haltuun.

Jätit tulevat Suomeen ja muualle ryminällä ja vievät arvolisän mennessään. Näin on käynyt mainosmarkkinoilla Googlen ja Facebookin kanssa. Seuraavaksi Amazon murtaa suomalaisen verkkokaupan ja jopa rakentamisen perustan. Siitä hetken päästä enemmän.

Painopisteen siirtäminen tuotannontekijöiden verottamisesta voittojen ja haittojen verottamiseen on ainoa keino kilpailla tulevaisuudessa. Kansalliset ratkaisut eivät yksin riitä. Apple, Amazon, Facebook, Google ja muut alustatalouden yhtiöt jättävät maailmalle pienen verojalanjäljen suhteessa kahmimiinsa satojen miljardien voittoihin, mutta yhtenäistä alustatalouden veromallia ei EU:n ja OECD:n yrityksistä huolimatta ole vielä onnistuttu luomaan.

Siirtyminen pois työn ja pääoman verottamisesta kiihdyttäisi innovaatioita ja investointeja, jos samalla purettaisiin suomalaista ylisääntelyä. Kuulin kauhukseni, että Suomessa on 800 henkilötietoja käsittelevää lakia. Uskotteko, että Facebook tai Google noudattavat niitä kaikkia?

Suomi ylisääntelee yksityisyydensuojaa enemmän kuin EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, ja jopa sen vastaisesti. Tietosuojaa käytetään Suomessa enemmän kilpailun rajoittamiseen kuin sen edistämiseen, mikä on asetuksen alkuperäinen tarkoitus.

Rakentajien on aika herätä

Nyt lisää Amazonista. Moni on ehkä kuullut puheohjatusta Alexasta, joka on keskeinen osa Amazonin tulevaisuuden tekoälyohjatun ja rakennetun ympäristön strategiaa. Suomessa rakentamisen digitalisaatio etenee hitaasti ja ulkomainen kilpailu ajaa pian ohi.

Amazon ja Supercell-omistuksellaan miljardivoitot tehnyt japanilainen SoftBank ovat sijoittaneet satoja miljoonia amerikkalaiseen start-up -rakentajaan Katerraan , joka on erikoistunut älyrakentamiseen.

Katerra on vain yksi erimerkki perinteisten alojen murroksesta. Katerra lupaa tehdä rakentamisesta aiempaa tehokkaampaa ja tuottavampaa, kun se vie teknologian koko prosessin läpi aina elementtien tuotannosta toimistojen ja kotien sisustukseen sekä kiinteistöpalveluihin.

Puurakentaminen on yksi Katerran painopisteistä. Suomesta ei vastaavia uutisia ole kuultu, vaikka kuvittelemme olevamme digitalisaation eturintamassa.

Työtä kaikille vai kaikki vailla työtä?

Verotuksen ohella pikaisinta täysremonttia tarvitaan työmarkkinoilla. Olen aina ihmetellyt, miksi palkan pitäisi nousta iän mukana, vaikka työsuorite laskee. Osaamisesta ja kokemuksesta voi maksaa, mutta monella alalla nuori tekee tehokkaammin sen mitä virttyneempi työntekijä.

Nyt hallitus puuhaa eläkeputken poistoa, millä työnantajia kannustetaan pitämään kiinni yli 55-vuotiaista työntekijöistä. Se voi olla yksi keino, mutta moni eläkeikää lähestyvä tai jo eläkkeen ansainnut olisi varmasti valmis tekemään töitä pienemmällä palkalla ja lyhennetyllä työajalla, jos käytäntö siihen ohjaisi ja sopimukset olisivat paikallisesti joustavia.

Toinen iso ongelma on työvoimahallinto, jonka tehtävänä tuntuu olevan enemmän byrokratian hallinta kuin ihmisten työllistäminen.

Sain hiljattain seuraavanlaisen sähköpostin:

”Itse lähtisin purkamaan työllisyysongelmaa TE-toimistoista käsin. TE-toimisto ei suostu kertomaan etukäteen, miten henkilön vastaanottama työ tai koulutus, tai vastaava vaikuttaa ansiopäivärahaan. Samoilla tiedoilla päätös toki syntyy jälkikäteen. Tämä karenssien ennakoimattomuus passivoi ja luo lähes pelkoa. Tähän liittyen minulla on ajatus: velvoitetaan TE-toimistot antamaan niitä itseään sitovia ennakkopäätöksiä.”

Ei luulisi olevan vaikea toteuttaa.