Trump Reaganin jäljillä

Donald Trump ajaa Yhdysvalloissa vero-ohjelmaa, joka muistuttaa Ronald Reaganin 1980-luvun suurta verouudistusta. Molemmat uudistukset leikkaavat tulo- ja yritysveroja, mutta Trumpin veroale on suhdanteiden kannalta väärin ajoitettu.

Presidentti Reagan pudotti kaikkien tuloluokkien marginaaliveroasteita, yhdenmukaisti ja yksinkertaisti tulo- ja yritysverotusta sekä kevensi pääoma- ja yritysverotusta. Tavoitteena oli saada talouden pyörät pyörimään ja sitä kautta veroalen piti maksaa itsensä takaisin. Reagan uskoi markkinoiden vapauttamiseen ja sääntelyn purkamiseen. Hänen neuvonantajanaan toimi taloustieteen nobelisti Milton Friedman.

Trumpin veropolitiikalla ei ole yhtä vaikutusvaltaisia tukijoita. Sen sijaan demokraatit syyttävät Trumpia omien kampanjarahoittajiensa suosimisesta ja verohelpotusten suuntaamisesta ennen kaikkea rikkaille. Yhtiöveroa Trump on laskemassa 35 prosentista 20 prosenttiin eli samalle tasolle kuin Suomessa, mikä saa laajempaa ymmärrystä.

Trumpin kannattajat uskovat samoin kuin Reaganin tukijat, että verotuksen keventäminen lisää talouskasvua ja tuottaa sitä kautta dollarit takaisin valtion kassaan. Reaganin kaudella pääomaverotuotot kasvoivat veronkevennyksistä huolimatta, mutta kokonaisuutena budjettivaje ja valtion velka paisuivat. Keskeinen syy oli puolustusmenojen voimakas lisääminen.

US velka
Yhdysvaltain velka suhteessa kokonaistuotantoon kaksinkertaistui presidentti Ronald Reaganin kaudella. Barrack Obama ja finanssikriisi nostivat velkasuhteen yli sataan prosentiin, ja Donald Trump aikoo kiihdyttää velkaantumista lisää.

Reaganin vero- ja puolustuspolitiikka piristivät talouden kasvua, vaikka ensimmäistä veroalea seurasi taantuma, joka johtui pitkälti inflaation taltuttamiseen tähdänneestä kireästä rahapolitiikasta ja korkojen noususta.

Reagan BKT
Reaganin kauden alussa talous kävi taantumassa, mutta sen jälkeen talous kasvoi reaalisesti keskimäärin neljän prosentin vuosivauhtia.
Reagan ja DJ
Pörssikurssit nousivat vuodesta 1982 vuoteen 1987 peräti 228 prosenttia ja koko Reaganin kaudella 150 prosenttia. Musta maanantai 19. lokakuuta romahdutti New Yorkin pörssin ja kurssit laskivat 22 prosenttia, mutta markkinat toipuivat nopeasti ja tekivät 1990-luvun taitteessa jälleen ennätyksiä. Kuvassa Dow Jones -indeksin kehitys Reaganin valtakauden kuukausina mitattuna.

Presidentti Trump on alentamassa verotusta pahimpaan mahdolliseen aikaan. Yhdysvaltain talous on ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen kuronut kiinni niin sanotun tuotantokuilun, eli talous tuottaa sen kasvun, mitä nykyisellä työvoiman tarjonnalla ja tuottavuudella saadaan aikaan.

US Output
Yhdysvaltain talous on saavuttanut potentiaalisen tuotantotasonsa ja ylikuumenemisen vaara lähestyy. Edellisillä kerroilla 2000-luvun alussa ja finanssikriisin alla 2007 ylikuumeneminen on johtanut taantumaan.

Korot ovat yhä matalalla, valtion velka suhteessa kokonaistuotantoon on kolminkertainen verrattuna Reaganin kauden alkuun ja pörssikurssien nousu on jo jatkunut pian kymmenen vuotta.

Verokevennyksillä on ilmeinen vaara ylikuumentaa Yhdysvaltain talous ja rahoitusmarkkinat, kun korko- ja veroelvytys lisäävät edelleen spekulatiivisten sijoituskohteiden kysyntää. Pahimmassa tapauksessa keskuspankki joutuu tekemään hätäjarrutuksen ja nostaa korkoja odotettua nopeammin. Se olisi myrkkyä markkinoille.