Suomi ei taida ymmärtää Euroopan alustataloutta

Euroopassa on muutaman vuoden ajan kehitetty yhteistä älykkään sähköverkon standardia, joka tunnetaan lyhenteellä EEBUS. Energian ja turvallisen tiedonsiirron merkitys kasvaa, kun alustatalous etenee ja sähkönkulutus kasvaa. Suuryhtiöt kuten ABB, Bosch, Intel ja Microsoft ovat mukana EEBUS-hankkeessa. Suomessa sitä hädin tuskin tunnetaan, vaikka itse uskomme olevamme älyverkkojen johtava valtakunta.

Sähköverkkoon kytkeytyvien ja keskenään tietoa vaihtavien laitteiden kuten autojen ja kodinkoneiden määrä kasvaa asioiden internetin eli IoT:n myötä. Sitä varten mobiilitiedonsiirtoon on kehitetty 5 G -teknologia, joka ei ole 4 G:n suora jatke, vaan palvelee erityisesti teollisuuden ja eriytettyjen verkkojen tarpeita.

Älykäs sähköverkko tarvitsee 5 G -verkkoa, koska siinä ei liiku vain energia, vaan yhtä lailla tieto, jonka avulla kaikki laitteet ja palvelut saadaan toimimaan saumattomasti yhteen. EEBUS tarjoaa standardisoidun eurooppalaisen verkkoratkaisun ja mahdollistaa valmistajariippumattoman viestinnän älykkäiden energiaa kuluttavien laitteiden, tuotantolaitosten, energianhallinnan ja älyverkon välillä. Tällä hetkellä esimerkiksi kodin tekniikasta suurin osa on tyhmää, eli laitteet eivät ymmärrä toisiaan, vaikka niissä olisi mikrosiru sisällä.

EEBUS-energianhallintayksikön avulla kotitaloudet ja teollisuus pystyvät hallinnoimaan automaattisesti kaikkien laitteiden sähkönkulutusta ja -tuotantoa sekä ennustamaan kulutuspiikkejä. Uusiutuvat energiamuodot vaativat entistä älykkäämpää ja hajautetumpaa sähköverkon hallintaa.
EEBUS ei pysähdy energiaan, vaan se mahdollistaa koko alustatalouden nivomisen turvallisesti yhteen. Pohjalla ovat EU:n tietoturva-asetus, henkilön tietosuoja ja kuluttajan oikeudet omiin tietoihinsa. Standardin avulla EU ja erityisesti Saksa pyrkivät vastaamaan Yhdysvaltain ja Kiinan ylivaltaan alustatalouden valtiaina.

Pilvipalveluiden ja datakeskusten keskeinen rooli alustataloudessa linkittyy älyverkkoihin, koska ne kuluttavat valtavasti sähköä ja niiden kautta kulkee entistä suurempi osa kaikesta alustataloutta ja IoT:n toimintaa ohjaavasta tiedosta.

Tulevaisuudessa hajautetuissa verkoissa liikutellaan sähkön ohella kuluttajilta ja laitteilta tulevaa käyttäjätietoa sekä mahdollisesti useampaan eri maksutarkoitukseen soveltuvia virtuaalivaluuttoja.

Lidl ja Volkswagen iskevät kiinni älyverkkoihin

Yksi merkki taistelun kiihtymisestä on Lidlin emoyhtiön Schwarz Groupin päätös perustaa oma pilvi haastamaan Amazonin palveluita. Eurooppalainen tietosuoja on verkkokaupan kasvun ohella yksi Schwarzin pilven myyntivalteista.

Saksan autojätti Volkswagen on puolestaan investoinut 2,1 miljardia euroa sähköautoihin ja niiden akkujen valmistamiseen Kiinassa ostamalla puolet valtion Anhui Jianghuai Automobile Groupista ja neljänneksen akkutehdas Guoxuan High-Techista.

Volkswagen-ryhmään kuuluva Audi esitteli huhtikuussa Smart Otaniemi -webinaarissa ajatuksiaan siitä, kuinka sähköauto kytkeytyy osaksi kotitalouksien älyverkkoa.

Tietoturva ajaa Microsoftia yhteiseen standardiin

Rakennusten ja ajoneuvojen vaatimat sähkön kulutuspiikit yleistyvät, mikä tekee energianhallinnasta yhden tärkeimmistä innovaatioalueista liikenteen, teollisuuden, rakennusten ja kotien verkottuneissa järjestelmissä. EEBUS kehittää maailmanlaajuista avointa energiakieltä, joka mahdollistaa valmistajien ja toimialojen välisen verkottumisen laitteiden ja järjestelmien välillä.

Kodinkoneiden verkottumisen on estänyt puutteellinen tietoturva yhteyksissä, joilla ne kytkeytyvät pilvipalveluihin. Tietoturva on keskeinen syy, miksi Microsoft on lähtenyt mukaan EEBUS-standardiin säilyttääkseen kilpailukykynsä sekä Amazonia että eurooppalaisia pilvipalveluita vastaan. Samalla Microsoft pystyy tarjoamaan standardiin sopivia palveluita kaikille laitevalmistajille ja palveluntarjoajille.

Suomessa puuhaillaan kansallisella tasolla

Suomi näyttää jääneen EEBUS-standardin ulkopuolelle kehittämään omia kansallisia sovelluksiaan perinteisten markkinoita hallitsevien toimijoiden kuten Fingridin ja Fortumin kanssa, sillä näkyviä avauksia eurooppalaisten älyverkkojen suuntaan ei ole tehty. Ei vaikka, Fortum on muuten valtaamassa Euroopan energiamarkkinoita.

Valtio- ja kuntatasolla on vuosia yritetty viedä eteenpäin älykaupunki- ja ekosysteemiajattelua, mutta hyvin vähän konkreettista on saatu aikaan. Saksassa esimerkiksi Bosch on tuonut markkinoille EEBUS-standardin mukaisia älykodin palveluita. ABB on mukana EEBUS-konsortiossa, mutta Suomen ABB ei ole liittänyt standardia omiin palveluihinsa.

Suomessa merkittävä uutinen oli, kun valtio ja yliopistovetoiset kaupungit sopivat ekosysteemisopimuksista, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi.

Mitä se mahtaa käytännössä tarkoittaa? Koivu ja tähti -ekosysteemillä ei Eurooppa valloiteta.

”On hienoa, että valtio ja toimintamalliin valitut kaupungit pääsevät tekemään entistäkin syvempää yhteistyötä kehittämisen saralla”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo tiedotteessa.

Pistää miettimään.