Talouskuri toimii

Kreikan ja Espanjan, miksei myös Suomen hallituksen, pitäisi ottaa mallia Virosta. Talouskuri ja julkisten menojen leikkaaminen voivat nostaa elintasoa.

Virossa ostovoimaan suhteuteuttu kokonaistuotanto on asukasta kohti kasvanut finanssikriisistä ja palkkojen leikkaamisesta huolimatta. Kuviossa muiden maiden elintaso on suhteutettu EU:n keskiarvoon 100. Talouskurin ansiosta Viron valtio on säilynyt velattomana. Lähde: Eurostat, Eesti Statistika

Viro näyttää mallia euroalueelle monessa suhteessa. Talouskasvu maassa oli viime vuonna Euroopan nopeinta, yli kahdeksan prosenttia eli samaa luokkaa kehittyvien talouksien Kiinan ja Intian kanssa. Tänä vuonna kasvu on hidastunut huomattavasti, mutta on edelleen muuta euroaluetta edellä.

Kun muut ottavat velkaa ja työttömyys kasvaa, Viron valtio on käytännössä velaton ja työttömyys on laskenut alle EU:n keskitason eli kymmeneen prosenttiin hätyyteltyään pahimmillaan 20 prosenttia.

Virossa on toteutettu velkaelvytyksen sijasta sisäisen devalvaation tietä eli valtion ja kunta-alan palkkoja sekä eläkkeitä on leikattu 10–20 prosenttia. Talouskuria kammoksuville Viro on elävä esimerkki siitä, että tiukat taloustoimet voivat tuottaa tulosta, jos niitä toteutetaan määrätietoisesti ilman poliittista sekasortoa.

Ostovoimaan suhteutettu elintaso on noussut Virossa finanssikriisistä ja säästötoimista huolimatta nopeammin kuin muualla Euroopassa. Euroopan kriisimaista Viron kanssa samankaltaiseen nousuun on yltänyt vararikon partaalla ollut Islanti. Pankkikriisin riivaamassa Irlannissakin talous on tänä vuonna kasvanut muuta Eurooppaa nopeammin.

Suomessa talouskurista ei ole vielä merkkiäkään. Valtio ottaa ensi vuonna seitsemän miljardia uutta velkaa, yritystoimintaa kuritetaan uusilla veroilla ja julkiset menot jatkavat kasvuaan. Opintomatka etelään voisi auttaa.