Jos poliitikot puhuisivat totta…

Poliitikot valehtelevat tietoisesti ja säännöllisesti, mutta sitä ei ole sopivaa sanoa ääneen. Eduskunnassa valehtelusta käytetään orwellilaista ilmaisua ja sanotaan, että joku puhuu muunneltua totuutta. Entä, jos poliitikot puhuisivat totta?

Antti Rinne, SDP (eläkkeiden korottaminen sadalla eurolla): ”Vaalien alla kannattaa aina luvata rahaa pienituloisille. Äänten ostaminen on helppoa, koska kansan poliittinen muisti on lyhyt. Lupausten pettäessä voi syyttää muita puolueita. Pienten eläkkeiden korottaminen maksaisi melkein miljardi euroa vuositasolla. Telan ekonomistin Mauri Kotamäen mukaan järkevin tapa rahoittaa korotus olisi leikata isoja eläkkeitä. Vaalien alla emme tietenkään voi esittää kenenkään eläkkeen leikkausta. Puhumme vain eläkkeiden korottamisesta, koska se kuulostaa hyvältä ja tuo ääniä.”

Juha Sipilä, Keskusta (työllisyysasteen nousu): ”OECD:n mukaan Suomessa on länsimaiden jäykimmät työmarkkinat, mikä pitää yllä rakenteellista työttömyyttä. Tästä huolimatta emme ole tehneet työmarkkinoiden joustoa lisääviä uudistuksia, koska ammattijärjestöt vastustavat niitä. Onneksi työllisyysaste on noussut maailmantalouden vedolla ja pienellä kikkailulla kuten aktiivimallilla. Tilastokeskus määrittelee työlliseksi henkilön, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin. Se riittää, koska näin pääsemme hallituksen tavoittelemaan 72 prosentin työllisyysasteeseen ennen eduskuntavaaleja.”

Petteri Orpo, Kokoomus (työmarkkinoiden uudistaminen): ”Hallitusohjelmassa lupasimme uudistaa työmarkkinoiden toimintaa ja edistää paikallista sopimista. Nämä tavoitteet vesittyivät kilpailukykysopimuksessa, joka antoi ammattijärjestöille vallan jarruttaa kaikkia uudistuksia. Kokoomus ei ole tehnyt juuri mitään hallitusohjelman toteuttamiseksi, vaikka työmarkkinajoustot ovat ehdoton edellytys sille, että ylipäätään selviämme seuraavasta taantumasta tai lamasta. Kun valuutta ei jousta, työmarkkinoiden on pakko joustaa, jos haluamme välttää suurtyöttömyyden. Euroaikana olemme valinneet työttömyyden kasvun joustojen sijasta. Siksi taloutemme on kasvanut vuosia kilpailijamaita hitaammin.”

Jari Lindström, Siniset (ansiosidonnainen työttömyysturva): ”Koko sosiaaliturvajärjestelmä pitäisi uudistaa. Ansiosidonnainen työttömyysturva pitäisi ulottaa koskemaan kaikkia, koska se rahoitetaan jo nyt 95-prosenttisesti julkisista varoista, ei ammattiliittojen jäsenmaksuilla. Samalla työehtosopimusten yleissitovuudesta tulisi luopua, koska se rikkoo perustuslaillista sopimusvapautta. Ongelma vain on se, että asioista ei voi edes keskustella ilman yleislakkouhkaa.”

Annika Saarikko, Keskusta (maakunta- ja sote-uudistus): ”Sote-uudistus olisi ollut tehokkainta rakentaa viiden erityisvastuualueen ja erikoissairaanhoidon piirien ympärille. Keskusta halusi valtapoliittisista syistä 18 maakuntaa, koska puolueen kannatus keskittyy haja-asutusalueille. Lyhyellä aikavälillä keskustan valta saattaa joissain maakunnissa vahvistua, mutta tuskinpa kaikki maakunnat ovat tulevaisuudessa veropohjaltaan riittävän isoja rahoittamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoaan. Mitä vähemmän maakuntia, sitä tehokkaampiin järjestelmiin päästäisiin, mutta valtapolitiikka ajaa aina kansalaisen edun edelle.”

Krista Kiuru, SDP (sote-valmistelun jarruttaminen valiokunnassa): ”Valiokunnan puheenjohtajana pystyn vaikeuttamaan hallituksen esityksen etenemistä, ja se tarjosi loistavan mahdollisuuden. Jarrutus ärsyttää hallitusta, mutta lisää SDP:n ja omaa kannatustani. Vaaleihin on enää alle vuosi aikaa, ja minulle tärkeintä on oma uudelleenvalintani.”

Touko Aalto, Vihreät (energiapolitiikka): ”Vihreiden energiapolitiikassa on tehty iso virhe vastustamalla hiilivapaata ydinvoimaa. Ydinvoima on tehokkain keino hidastaa ilmastonmuutosta. Aurinko- ja tuulivoima tai muut uusiutuvat energiamuodot eivät korvaa ydinvoimaa vielä pitkään aikaan. Ydinvoiman sijasta vihreiden olisi pitänyt ja pitäisi keskittyä hiilivoiman alasajoon.”

Li Andersson, Vasemmistoliitto (verotus ja hyvinvointi): ”Korkea verotus ei ole hyvinvoinnin edellytys. Korkea veroaste pitää kustannukset ja hinnat korkeina, mikä haittaa työllistymistä. Työn verotuksen keventäminen mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen ja madaltaa työllistymiskynnystä. Työnteko pienelläkin palkalla on työttömyyttä parempi vaihtoehto. Suomessa keskiluokka maksaa suuren osan tulonsiirroista toisilleen, kun tulonsiirrot pitäisi suunnata vain niitä todella tarvitseville. Se auttaisi veroasteen alentamisessa hyvinvointia vaarantamatta. Samalla palkansaajille jäisi varaa omaehtoiseen vaurastumiseen, mutta sitä emme tietysti halua, koska silloin vasemmisto menettäisi äänestäjiä.”