Vastuullisuus ei aina vakuuta

Yritykset vannovat vastuullisuuden nimiin. Vastuun kantaminen ihmisistä ja ympäristöstä on esimerkiksi yksi S-ryhmän arvoista. Arvoista on helpompi puhua kuin viedä niitä käytäntöön. Tämän koettiin Tuusulassa, kun kauppiasta pyydettiin rajoittamaan energiajuomien myyntiä koululaisille.

S-ryhmän vastuullisuusperiaatteet ja arvot eivät toteudu käytännössä.

Tuusulan Riihikallion koulun rehtori Harri Saramola on ollut huolissaan energiajuomien haitallisuudesta lapsille ja nuorille. Hän kävi keskustelua aiheesta sekä paikallisen Alepa-kauppiaan että S-ryhmän aluejohdon kanssa. Saramola kertoi, että koulun arjessa energiajuomat näyttäytyvät seuraavalla tavalla:

”Aamulla noin klo 8.10 luokkaan saapuu joukko oppilaita, joilla yöunet ovat jääneet vähiin, aamupalalle ei ole noustu ajoissa ja matkalla kouluun on poikettu kaupassa ja juotu tölkki tai pari energiajuomaa tyhjään vatsaan. Seuraus on nopea energiapiikki, joka aiheuttaa voimakasta levottomuutta ja rauhattomuutta. Ja tätä tapahtuu yhä nuoremmilla oppilailla – jopa toisen ja kolmannen luokan kohdalla.”

S-ryhmän vastuullisuusperiaatteissa todetaan, että vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat osa arjen toimintaa ja normaalia johtamista. Vastuullinen toiminta on toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointia, vuoropuhelua, jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. S-ryhmä lupaa toteuttaa vastuullisuutta yhteistyössä asiakkaiden, henkilöstön, tavaran- ja palveluntoimittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Saramola pyysi kauppaa rajoittamaan myyntiä koulurauhan ja lasten terveyden nimissä. Joissain kunnissa kaupat ovat sopineet, ettei energiajuomia myydä alle 15-vuotiaille. Kauppias ymmärsi tilanteen, mutta kysyi lupaa esimiehiltään S-ryhmän aluejohdossa. Vastaus oli ehdoton ei.

Saramola lähetti viestin aluejohtajalle:

”Miksi myyntiä ei voi paikallisesti rajoittaa, jos siihen on yhteinen intressi koululla, oppilaiden huoltajilla ja paikallisella kaupalla. Energiajuomien myynnin arvo tuskin kuitenkaan on niin merkittävä, että se vaarantaisi myymälän tai koko S-ketjun kannattavuuden?”

Aluejohtaja Merja Saari perusteli vastauksessaan S-ryhmän toimintaa Eviran ja muiden viranomaisten suosituksilla, jotka sallivat energiajuomien myymisen kaikenikäisille.

”Myynnin rajoittamista energiajuomien osalta yhden tai kahden yksittäisen myymälän kohdalla emme katso hyväksi ratkaisuksi, koska se loisi ristiriitaista viestintää toiminnastamme. Sen sijaan olemme käynnistäneet viranomaisten ja lainsäätäjien kanssa keskustelun asiaan liittyvien terveellisyystekijöiden ja niihin liittyvien lakien ja määräysten selkiyttämiseksi.”

Nimenomaan viestinnällisesti S-ryhmä antaa toiminnastaan varsin vastuuttoman ja arvojensa vastaisen kuvan. Saramola ihmettelee S-ryhmän toimintaa:

”Koska kyseessä ei ole totaalinen myyntikielto vaan myynnin osittainen rajoittaminen ja ohjaaminen ei kenellekään tulisi mieleen tunne ristiriitaisesta viestinnästä, vaan suoraselkäisestä toiminnasta ja johtamisesta, jossa ”pykälien” sijasta osoitettaisiin tervettä harkintaa ja tilannetajua. Fakta on, että energiajuomahuuruissa kiemurtelevat ja toheltavat oppilaat ovat tämän päivän peruskoulussa todellinen ongelma – ongelma, jonka ratkaisemiseksi koululla ei ole keinoja asioiden mennessä kuten ne nyt ovat menneet.”

Vastuullisuus taitaa jäädä liian usein kuolleeksi kirjaimeksi yritysten vuosikertomuksiin ja vastuullisuusraportteihin. Onko sinulla vastaavia kokemuksia?