Sijoittajan ei kannata pelätä inflaatiota

Osakkeiden tuotto voittaa yleensä inflaation. Kokosin oheiseen kuvaan S&P 500 -indeksin ja inflaation vuosimuutokset Yhdysvalloissa 1980-2010 (S&P vasen asteikko, inflaatio oikea). Yhdeksän kertaa osakkeiden vuosituotto on hävinnyt inflaatiolle. Noiden vuosien heikkoa tuottoa selittävät mm. vuoden 1987 ”Musta maanantai”, vuoden 1994 minitaantuma, vuosituhannen vaihteen IT-kupla ja viimeisenä finanssikriisi ja maailmantalouden taantuma 2008-2009.

Inflaation ja osaketuoton välillä on jonkinasteinen korrelaatio, sillä useimpina vuosina osakeindeksi on laskenut, kun inflaatio on kiihtynyt ja päinvastoin. Inflaatiota seuraava korkojen nousu on myrkkyä osakkeille, mutta mukaan mahtuu myös vuosia, jolloin osaketuotot ovat kasvaneet inflaation kiihtymisestä huolimatta. Näin esimerkiksi 1980-luvun lopulla.