Syrjintäjupakka Fivassa

Suomen Pankin johtamisongelmat näyttävät ulottuvan nyt myös Finanssivalvontaan. Talouselämä kirjoittaa tänään, että Fivassa tapahtunut sukupuolenvaihdos on synnyttänyt vakavan syrjintäkiistan, joka on menossa poliisille. Yleensä Fivasta lähtee poliisille tutkintapyyntöjä arvopaperimarkkinoiden väärinkäytöksistä. Nyt virastoa syytetään sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä.

Asian tekee kiinnostavaksi se, että Fivan henkilöstöhallinto on Suomen Pankin yhteydessä. Fivan johtokunnan puheenjohtaja on Suomen Pankin varapääjohtaja Pentti Hakkarainen, joka on pankin puolella vastannut juuri henkilöstöasioista. Viime kädessä vastuuta kantaa Suomen Pankin johtokunta, joka hyväksyy Fivan budjetin ja henkilöstösuunnitelmat.