EKP:n pitää seurata rahan määrää

EKP pitää korot ennallaan, vaikka inflaatio huitelee 2,4 prosentissa eli selvästi yli keskuspankin keskipitkän aikavälin tavoitteen, joka on alle kaksi prosenttia. Hintapaineiden uskotaan olevan väliaikaisia, koska Egyptin tilanne nostaa öljyn hintaa ja poikkeukselliset sääolot eri puolilla maailmaa pitävät ruoan hinnan huipussaan.

Pääjohtaja Jean-Claude Trichet lupaa kuitenkin EKP:n neuvoston pitävän tilannetta hyvin tarkasti silmällä. Sanakäänteet korkokokouksen jälkeen olivat lähes identtiset tammikuun kokoukseen verrattuna:

Accordingly, the Governing Council will continue to monitor all developments over the period ahead very closely.

Markkinakorot ovat nousseet tasaisesti, mutta EKP:n ei odoteta nostavan ohjauskorkoja vielä lähikuukausina, koska erityisesti euroalueen reunamaissa talouskasvu on vielä kituliasta. Portugalin ja Espanjan velkaongelmat nousevat otsikoihin taas keväällä, kun maat joutuvat uusimaan maksettavaksi lankeavia lainojaan.

EKP joutuu seuraamaan tarkasti myös rahan määrän kasvua. Rahan määrä menetti merkityksensä yhtenä EKP:n tukijalkana ennen finanssikriisiä, koska sen yhteys inflaatioon näytti katkenneen. EKP:n neuvoston olisi kannattanut lukea 1800-luvulla vaikuttaneen brittifilosofin ja taloustieteilijän John Stuart Millin tekstejä.

Hän määritteli kansalaisten ostovoiman ja samalla rahan määrän seuraavasti: ”Ostovoimaa ei mitata sillä, kuinka paljon kuluttajalla on käteistä. Ostovoimaan lasketaan ensiksi kaikki kuluttajan halussa olevat rahavarat, toiseksi kaikki talletukset ja muut saatavat ja kolmanneksi kaikki käytössä olevat lainat.” Erityisesti luotonannon kasvuun ei kiinnitetty huomiota ja korot pidettiin matalana liian pitkään.

EKP:n keskeisin rahan määrän mittari on M3, johon luetaan käteisen ja käyttelytilien ohella kaikki lyhytaikaiset talletukset ja alle kahden vuoden mittaiset saatavat. Finanssikriisin alla M3:n kasvu ylitti selvästi EKP:n viitearvoksi ottaman 4,5 prosentin tason. Kuten kuvasta näkyy M3 on taas kasvussa, joten EKP:n on syytä valpastua muutenkin kuin vain inflaation vuoksi.

Click here to see the full series