SDP:n vaalivedätys

Vaalit lähestyvät ja se näkyy puoluejohtajien puheissa. SDP lupaa palkkaveron kevennystä pienituloisille, vaikka tilastojen perusteella pienituloisimmat on jo vapautettu valtion tuloverosta.

SDP:n puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Antti Rinne lupaa SDP:n vaaliohjelmassa keventää pienituloisten tuloveroja. Alle 2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat eivät käytännössä maksa nykyisinkään valtion tuloveroa, joten heidän verotustaan on vaikea keventää. Tai sitten SDP haluaa maksaa heille verovapaata perustuloa palkan päälle.

Yli puolet eli 54 prosenttia verovelvollisista ei maksa lainkaan valtion tuloveroa. Kuntaveroon hallitus taas ei voi suoraan vaikuttaa, vaikka ministeri lupaisi vaaleissa mitä tahansa.

Kuukausipalkkaisten työntekijöiden kokonaisansioiden mediaani on Tilastokeskuksen mukaan noin 3 000 euroa kuukaudessa, joten Rinteen lupaus valtion tuloveron alentamisesta koskee enemmän keski- kuin pienituloisia.

Jos SDP haluaa keventää alle 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien verotusta parempituloisten kustannuksella, tarkoittaa se keskiluokan kurjistumista entisestään. Rinteen hellimään tuloluokkaan kuuluu 19 prosenttia veronmaksajista, mutta heidän maksamiensa verojen osuus valtion tuloveroista on jo tällä hetkellä vain kolme prosenttia.

Sen sijaan keskipalkan tai enemmän tienaavia on 26,5 prosenttia veronmaksajista, mutta maksavat peräti 97 prosenttia valtion tuloverosta.  Akava on esittänyt huolensa keskustan puheenjohtajan ja vahvan pääministeriehdokkaan Juha Sipilän suunnitelmista kiristää lisää yli 60 000 euroa ansaitsevien verotusta. Yli 55 000 euroa ansaitsevien osuus veronmaksajista on enää 8,5 prosenttia, mutta he maksavat 68 prosenttia valtion tuloveroista.

SDP:n ja keskustan verolinjaukset taitavat enteillä punamullan paluuta ja valtion verotuksen kohdistamista entistä pienempään kansanosaan, joka aiotaan imeä kuiviin, koska julkisten menojen hillitsemiseen ei mikään puolue ole tehnyt selkeitä aloitteita.

Pääministeri Alexander Stubb on puhunut laveasti työn verotuksen keventämisestä kaikissa tuloluokissa, mutta kokoomuksen lupauksiin uskovien määrä näyttää kutistuvan sitä mukaa mitä lähemmäs vaalit tulevat.

Valtion tuloveron maksajia on alle puolet verovelvollisista ja verorasitus keskittyy yhä enemmän perheisiin, joiden ansiot ovat suomalaista keskitasoa tai hieman sen päälle.  Lähde: Akava, Verohallinto ja Tilastokeskus.
Valtion tuloveron maksajia on alle puolet verovelvollisista ja verorasitus keskittyy yhä enemmän perheisiin, joiden ansiot ovat suomalaista keskitasoa tai hieman sen päälle. Lähde: Akava, Verohallinto ja Tilastokeskus.