Zeeland puhalsi rahaa velkojilta omistajille

Zeeland jakaa velkasaneerauksestaan huolimatta osinkoa. Velkojien rahat siirtyvät Zeelandin omistajien taskuun.

Pörssinoteeratun Zeelandin liiketoimintaa pyörittävän tytäryhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin viime kesänä. Jo samana syksynä yhtiö kirjasi tulokseensa velkojen anteeksiannosta yli 2,5 miljoonan euron satunnaiset tuotot. Nyt näitä saneeraustuottoja eli velkojilta saatuja rahoja jaetaan osinkoina omistajille.

Saneerauksen tarkoitus on tervehdyttää ylivelkaantuneen yhtiön toiminta ja luoda edellytykset liiketoiminnan jatkamisella. Tuntuu oudolta, että verottajan ja muiden velkojien suostuttua saneeraukseen, yhtiö jakaa heiltä saamaansa pääomaa yrityksen kehittämisen sijasta osakkaille.

Zeelandin maksama osinkosumma on vain muutama kymmenen tuhatta euroa, mutta herättää kysymyksiä? Onko oikein, että velkojilta saadut rahat päätyvät suoraan omistajille yrityksen pitkäjänteisen tervehdyttämisen sijasta? Palveleeko saneerausmenettely ylipäätään tarkoitustaan, jos voitonjakokelpoista tulosta  tehdään velkakeinottelulla kannattavan liiketoiminnan sijasta? Millaisia haitallisia vaikutuksia tällä voi olla kilpailun kannalta? Viimeistä kysymystä tuli pohdittua jo aikaisemmassa blogissa.