Työaikaa voisi lyhentää, ei pidentää

Työnantajat ovat ehdottaneet työajan pidentämistä kilpailukyvyn parantamiseksi. Työajan lyhentäminen voisi toimia paremmin.

Sveitsin keskuspankki katkaisi tammikuussa Sveitsin frangin ja euron valuuttakytkennän. Sen seurauksena frangin arvo nousi hetkellisesti 30 prosenttia. Revalvaation seurauksena frangi on edelleen yli kymmenen prosenttia vahvempi kuin vuoden alussa.

Sveitsiläisten vientiyritysten kilpailukyky euroalueella ja muualla maailmassa on heikentynyt revalvaation seurauksena, kun vientihinnat ovat nousseet. Ratkaisua kilpailukyvyn palauttamiseen ei haettu työajan pidentämisestä, vaan sen lyhentämisestä.

Revalvaation vuoksi yhä useammissa yrityksissä työajat ja palkat ovat laskeneet. Valtio maksaa työttömyyskorvauksena menetetyt ansiot, kun kyseessä on koko kansantaloutta koetteleva kriisi. Monet yritykset ovat siirtymässä joka tapauksessa joustavampaan työaika- ja palkkajärjestelyyn ilman valtion tukea.

Yrityksissä on havaittu, että työaikaa lyhentämällä työntekijöiden tuottavuus kasvaa, koska he ovat motivoituneempia ja jaksavat keskittyä töihinsä paremmin. On aika tavallista, että työntekijöitä palkataan 60 tai 80 prosentin työpanoksella ja palkalla sen sijaan, että tarjottaisiin kokoaikaista työsuhdetta.

Moniko jaksaa paahtaa täysillä kellon ympäri?
Moniko jaksaa paahtaa täysillä kellon ympäri?

Suomessa työssäjaksaminen ja uupuminen ovat vakavia ongelmia, jotka heikentävät tuottavuutta. Miten tilanne paranisi työaikaa pidentämällä? Tuskinpa mitenkään, ehkä päinvastoin. Sen sijaan työaikojen ja palkkojen laskeminen samassa suhteessa lisäisi varmasti sekä työssä että vapaa-ajalla viihtymistä. Palkan pieneneminen ei verotuksen ansiosta tuntuisi edes kovin suurelta menetykseltä.

Kaiken lisäksi työllisyys kohenisi, kun jokaista neljää 80-prosenttiseen työaikaan siirtyvää kohti voitaisiin palkata yksi uusi työntekijä lisää.

Parhaiten malli soveltuu asiantuntijatehtäviin, mutta sitä kannattaisi varmasti kokeilla yrityskohtaisesti, olipa toimiala mikä tahansa.