Ei itketä tupon perään

Suomessa vallitsee maansuru. Yhteiskuntasopimus on kaatunut. Ei sen perään kannata itkeä. Nyt on aito mahdollisuus etsiä uusia ratkaisuja.

Kirjoitimme Heikki Pursiaisen kanssa ajatuspaja Liberalle raportin, jossa kävimme läpi suomalaista keskitetyn työmarkkinajärjestelmän ja työehtosopimusten historiaa sekä nykytilaa. Yhtenä johtopäätöksenä totesimme, että työmarkkinoilla tarvitaan markkinataloutta 50 vuotta vanhan tarjontakartellin sijaan.

Tulopolitiikkaa on pidetty hyvinvoinnin takuumiehenä, vaikka monet Suomen ongelmista johtuvat juuri keskitetystä ja jäykästä työmarkkinajärjestelmästä. Vastaavaa ei ole missään muussa länsimaisessa markkinataloudessa. Se osaltaan selittää, miksi muut taloudet kasvavat ja Suomi taantuu.

Markka-aikana kilpailukykyä korjattiin devalvaatioilla, joiden seurauksena tuonti-inflaatio kiihtyi. Kustannustason nousu korvattiin keskitetyillä palkankorotuksina, jotka johtivat uuteen devalvaatiokierteeseen.

Keskitetty kolmikantajärjestelmä kiihdytti vuosikymmenten saatossa kustannusten nousua, vaikka vakautta tavoiteltiin. Koneisto oli viritetty jakamaan rahaa suhdanteista riippumatta. Työnantajat taipuivat aina lakon uhan edessä. Kustannusten alentaminen ei koskaan kuulunut konsensukseen.

Mitä erityisen hyvää suomalaisessa keskitetyssä työmarkkinajärjestelmässä on ollut, kun sen perään näin surkutellaan? Laittomia lakkoja on Suomessa monikymmenkertainen määrä muihin Pohjoismaihin verrattuna, palkankorotukset ovat usein ylittäneet maksuvaran ja työelämän sääntely on nostanut kustannukset niin suuriksi, että keskituloisella ei pian ole varaa ostaa enää kotimaisia palveluita.

Sekä työntekijäpuolen että työnantajien on syytä katsoa peiliin. Siirtyminen kohti paikallista sopimista on tehtävä hallitusti yhdessä ilman vastakkainasettelua. AKT:n kaltainen öykkäröinti ja uhkailu voivat ainoastaan tuhota työpaikkoja.

Jouko-Marttila-ja-Heikki-Pursiainen
Olimme Heikki Pursiaisen kanssa Ylen Politiikkaradion vieraana. Toimittajana Tapio Pajunen.

Parhaat ratkaisut löytyvät sopimalla yhdessä työpaikkatasolla, missä ongelmat parhaiten tunnetaan ja tunnustetaan. Hallituksen pakkolakeja parempi tie olisi etsiä työelämän joustoja normien purkamisen kautta. Sama pakkopaita ei sovi kaikille.

Kannattaa kuunnella keskustelumme Politiikkaradiossa.