Vihreää vaalisumua

Vihreät haluaa pysäyttää ilmastonmuutoksen. Tavoite on kunnioitettava, mutta keinot kyseenalaiset. Vihreiden vaaliohjelma lupaa paljon ilman, että siinä olisi realismille sijaa.

Vihreät uskoo ilmaston pelastuvan, jos Suomi vähentää hiilipäästöjään 60 prosenttia kymmenessä vuodessa. Toteutuessaan se ei vastaisi edes tuhannesosaa maailman päästöistä, mutta Suomessa vaikutukset olisivat dramaattiset.

Vihreät lopettaisi turpeen, kivihiilen, bensiinin, dieselin, polttoöljyn ja maakaasun käytön nopeasti. Kivihiilestä ja turpeesta luovuttaisiin jo tulevalla vuosikymmenellä, maakaasu ja liikennepolttoaineet kiellettäisiin 2030-luvulla.

Uusiutuvien lähteiden osuus energian kokonaistuotannossa on noussut vuodesta 2006 lähtien verraten hitaasti, noin prosenttiyksiköllä vuodessa. Kasvussa kotimaisilla biopolttoaineilla kuten turpeella ja puuperäisellä biomassalla on ollut ansionsa. Uusiutuvien osuus lämmöstä on kolmanneksen luokkaa.

Vihreät poistaisi kertaheitolla noin puolet kaukolämmön energialähteistä, mutta ei kerro, miten lämpö sen jälkeen tuotettaisiin. Ydinvoiman ja vesivoiman lisääminen eivät puolueen ohjelmaan mahdu. Kenties asuntoja saisi lämmittää vihreässä tulevaisuudessa vain joka toinen päivä.

Vihreät haaveilevat liikenteen nopeasta sähköistämisestä, mutta eivät piittaa siitä, millä energialla sähkö autoihin tuotetaan, puhumattakaan akkujen ympäristöhaitoista. Helsingissä vihreät ovat valtapuolueena onnistuneet säilyttämään hiilivoiman pääkaupungin tärkeimpänä energianlähteenä, mutta vaativat lihan- ja maidonkulutuksen puolittamista. Loogista, eikö totta?

Fossiilisten liikennepolttoaineiden kieltäminen reilun kymmenen vuoden kuluttua kuulostaa hienolta, mutta ajatus kaipaa ripauksen realismia. Nyt kaupasta ulos ajettu uusi polttomoottoriauto kestää käytössä yli 20 vuotta, eli niitä nähdään liikenteessä yhä 2040-luvulla. Jos sähköistämistä haluaa nopeuttaa, se maksaa. Kirjoitin siitä jo aiemmin blogissani.

Vihreät ehdottaa verohelpotuksia ja valtiontukia sähköautojen ja -pyörien hankintaan. Se maksaa helposti miljardeja. Raideinvestointeihin puolue käyttäisi joka tapauksessa tulevina vuosina yli 10 miljardia euroa eli enemmän kuin hävittäjähankintoihin.

Millä rahalla vihreät aikovat kaiken kustantaa?

Puolue lupaa pitää valtion menot, veroasteen ja velanoton ennallaan, joten tulevat energiainvestoinnit pitäisi rahoittaa leikkaamalla muista menoista.

Mistä?

Ympäristölle haitallisten tukien lopettamisesta säästyisi vihreiden mukaan 3,5 miljardia, mutta tukia ei tarkemmin eritellä. Lisäksi puolue ottaisi käyttöön lentoveron, joka vähentäisi matkustamista ja samalla verotuloja.

Metsänkäytön vihreät pysäyttäisi nykytasolle, mikä tarkoittaisi metsäteollisuusinvestointien ja vientitulojen merkittävää vähenemistä. Metsänomistajalle on luvassa tukirahaa, jos hän antaa metsänsä kasvaa ja rämettyä ilman hakkuita.

Uskon, että maailma pelastuisi nopeammin, jos vihreiden lupaamat miljardit tai edes osa käytettäisiin puhtaan ja hiiltä sitovan teknologian kehittämiseen ja myymiseen Kiinaan, Intiaan ja muualle, missä päästöjen leikkaamisella on iso ilmastovaikutus.