Kiinan on pakko kasvaa

Kiinan kasvu hidastuu. Maan johto jarruttaa vauhtia tietoisesti, jotta talous ei ylikuumene. Alle seitsemän prosentin kasvusta puhutaan nyt uutena normaalina.

Kiinan osakemarkkinat heräsivät pitkän tasaisen jakson jälkeen viime vuonna hurjaan nousuun. Shanghain pörssi nousi eniten maailman suurista pörsseistä, liki 50 prosenttia. Pörssikuplan pelko, Kiinan velkaantunut varjopankkijärjestelmä ja asuntorakentamisen ylikuumeneminen herättävät huolta enemmän lännessä kuin Kiinassa.

Tapasimme Hongkongiin ja Shanghaihin suuntautuneella matkalla hiljattain useita sijoitusalan ammattilaisia ja kiinalaisia yrittäjiä, joilla kaikilla tuntui olevan vahva luottamus Kiinan talouteen. Pörssissä ehkä kuplii, mutta kaikki osakkeet eivät suinkaan ole ylihinnoiteltuja.

Paikallistason velkaongelmia Kiinan johto helpottaa laina-aikoja pidentämällä samaan tapaan kuin Kreikassa. Asuntomarkkinoiden ongelmat ovat paikallisia ja väliaikaisia, koska kaupungistuminen jatkuu kiivaana, kuten Helsingin Sanomat kertoo.

Elintason nousu ehkäisee
levottomuuksia

Lehden mukaan Shanghaissa on 20 miljoonaa asukasta, mutta kiinaiset itse kertovat alueen väkiluvuksi jo 30 miljoonaa. Joka tapauksessa muutos on nopeaa ja kasvu jatkuu. Sen on pakko jatkua, jotta kansa saa työtä ja pysyy tyytyväisenä. Elintason nousu on paras keino ehkäistä levottomuuksia.

Talouskasvun hillitsemisellä hallitus haluaa estää ylikuumenemisen mukanaan tuomia ongelmia, joista asuntojen kallistuminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen aiheuttavat eniten huolta. Vaurastuneet kiinalaiset ostavat sijoitusasuntoja, joita pidetään tyhjillään, vaikka miljoonat työläiset ovat vailla asuntoa. Käyttämättömän sijoitusasunnon arvo nousee kiinalaisten mielestä paremmin kuin käytetyn.

Eriarvoisuuteen presidentti Xi Jinping ja pääministeri Li Keqiang ovat puuttuneet kovalla korruption vastaisella ohjelmalla. Kansa on kyllästynyt lahjonnalla rikastuneisiin viranhaltijoihin. Vakauden säilyttämiseksi lahjonnasta kiinnijääneitä uhkaa pahimmillaan kuolemantuomio. Tutkivalle journalismille on annettu erivapauksia väärinkäytösten paljastamiseksi.

Demokratian puute
ei haittaa kasvua

Käydessäni Shanghaissa viimeksi parikymmentä vuotta sitten, keskustaan vasta rakennettiin ensimmäisiä pilvenpiirtäjiä.
Käydessäni Shanghaissa viimeksi parikymmentä vuotta sitten keskustaan vasta rakennettiin ensimmäisiä pilvenpiirtäjiä.

Lännessä ongelmana pidetyt ihmisoikeusloukkaukset ja demokratian puute eivät kiinalaisia tunnu häiritsevän. Facebookin ja Twitterin sensurointia on helppo kiertää, eikä sananvapauden rajoittaminen tunnu tavallista kiinalaista juuri häiritsevän.

Kiinan johto ei pelkää arvostelua, vaan sitä, että kansa lähtisi kaduille. Niin kauan kuin elintaso nousee, siitä tuskin on pelkoa. Yksi ratkaisematon ongelma Kiinassa on ympäristön saastuminen. Meillä kävi hyvä tuuri, kun satuimme Shanghaihin harvinaisen kirkkaalla säällä. Yleensä kaupunki on saastepilven peittämä.

Puhtaan ilman ja juomaveden puute voisivat tulevaisuudessa saada kansan kaduille. Siksi hallitus pyrkii vähentämään likaisen kivihiilen käyttöä energiantuotannossa ja korvaamaan sitä ydinvoimalla ja uusiutuvilla energialähteillä. Kiinan tarvitsemasta energiasta tuotetaan kivihiilellä 75 prosenttia, eikä siitä voida luopua, jos talouskasvu halutaan pitää lähellä seitsemää prosenttia.

Energiamuutoksen uskotaan kestävän vähintään 20 vuotta, mikä on Kiinan nykyiseen muutosvauhtiin verrattuna pitkä aika. Toisaalta maata rakennetaan vähintään sadan vuoden kehitystä silmällä pitäen.

Kiinalle oma
reservivaluutta

Kiina on ohittamassa Yhdysvallat maailman talousmahtina. Sillä on vakaa aikomus tehdä kansan rahasta eli renminbistä, toiselta nimeltään juanista, kansainvälinen varantovaluutta ja haastaa Yhdysvaltain dollarin asema. Kiina ei halua enää alistua amerikkalaisten saneluun esimerkiksi Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Maailmanpankissa.

Kiina on jo vuosia suunnitellut niille aasialaista vaihtoehtoa, joka on nyt toteutumassa Aasian investointipankkina. AIIB on saanut Yhdysvaltain harmiksi jäseniä sekä Euroopasta että Etelä-Amerikasta. Ongelmistaan huolimatta Kiinan talous näyttää vakiintuvan ja kasvun jatkuvan uuden normaalin edellyttämällä tasolla. Pitkällä aikavälillä Kiinan osakemarkkinat vaikuttavat edelleen houkuttelevilta.