Julkishallinnon ICT-hankkeet tulevat kalliiksi

Caverion, 2013.

Kunnat, maakunnat ja valtio ovat kehittäneet ICT-yhtiöistä veronmaksajille todellisen Kankkulan kaivon. Valtion IT-hallintoa hoitaa Valtori, paikallistasolla yhteisistä hankkeista vastaa Kuntien Tiera ja maakuntauudistusta varten on perustettu jo kaksi ICT-yhtiötä Vimana ja SoteDigi. Veronmaksajille yhtiöt ovat tuottaneet vain miljoonatappioita.

Kuntien Tiera perustettiin suurin odotuksin vuonna 2010. Yhtiön on ollut tarkoitus toimia omistajiksi lähteneiden kuntien palveluyhtiönä, joka virtaviivaistaa kuntien IT-järjestelmiä. Tieraan on liittynyt yli 250 kuntaa, kuntayhtymää, kuntien osakeyhtiöitä sekä Kuntaliitto.

Espoossa asiantuntijat vastustivat aluksi liittymistä Tieraan, koska pelkäsivät yhtiön tuottavan tappiota veronmaksajille. Espoon johto arvioi toisin ja merkitsi yhtiön osakkeita 700 000 eurolla. Espoosta tuli Tieran suurin osakas ja sijoitetusta pääomasta pelkkä kynnysraha, sillä Espoon tilaama noin neljän miljoonan euron toiminnanohjausjärjestelmä jäi Tieralta kokonaan toimittamatta.

Tiera on toimintansa aikana tuottanut veronmaksajille pelkkää tappiota. Vuosina 2013-2016 yhtiön liiketappio oli yhteensä 17 miljoonaa euroa. Säästöjen sijaan kuntalaiset ovat joutuneet maksamaan IT-palveluistaan entistä enemmän. Tieran erikoisuuksiin kuuluu, että yhtiön hallituksessa istuvat kuntajohtajat toimivat hankinnoissa sekä ostajan että myyjän roolissa.

Valtion ICT-yhtiö Valtorin luvut ovat yhtä karmaisevaa luettavaa. Kulut ovat vuosi toisensa jälkeen ylittäneet tuotot. Vuonna 2016 toimintakulut ylittivät tuotot viidellä miljoonalla eurolla, edellisenä vuonna seitsemällä miljoonalla, vaikka Valtorin pitäisi pystyä kattamaan kulunsa asiakasmaksuilla.

Maakuntia varten perustettu ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana tuottaa ja tarjoaa asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii ohjelmistoja ja tietotekniikkaratkaisuja. Tavoitteiltaan ja toiminnaltaan Vimana muistuttaa Kuntien Tieraa. Pelättävissä on, että maakuntiin luodaan kuntien rinnalle uusi Kankkulan kaivo.

Vimanan rinnalle perustettu toinen julkinen ICT-yhtiö SoteDigi keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin.  Yhtiö kehittää valtakunnallisia asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja. Yhtiön tarvitseman käyttöpääoman arvioidaan nousevan muutaman lähivuoden aikana noin miljardiin euroon.

SoteDigin voi rinnastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Apotti-hankkeeseen. Järjestelmän kokonaishinnaksi on arvioitu 600 miljoonaa euroa. HUS tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut lähes kolmasosalle suomalaisia. Synnyttävätkö Apotti ja SoteDigi taas uusia päällekkäisiä ja kalliita järjestelmiä?

Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole koskaan ollut hyvää kerrottavaa julkisista ICT-hankkeista. Tuoreimmassa tarkastuskertomuksessa tietotekniikkainvestoinneista sanotaan:

  • Investointien valmisteluvaiheessa laaditut hyötyarviot ovat puutteellisia ja toteutuneiden hyötyjen seuranta satunnaista
  • Kehityskustannusten arviot ovat epävarmalla pohjalla
  • Käytössä olevat talouden suunnitteluprosessit eivät tue tietojärjestelmien kehittämisessä sovellettavia menetelmiä

Mitä useampi yhtiö julkishallinnon ICT-hankkeita kehittää, sitä suuremmiksi kustannukset karkaavat. Kuten eräs julkishallinnon ICT-johtaja totesi Talouden tulkille, ”Suomi on niin pieni maa, että tänne riittäisi yksi yhtiö hallinnoimaan koko julkista IT-infraa, ja sen ei kannattaisi itse tuottaa mitään palveluita, ainoastaan kilpailuttaa ja valvoa.”