Laitetaan luovuus töihin

Photo by Bruno Scramgnon from Pexels

Suomessa riittää tunnetusti kateutta, mutta varmasti myös luovuutta. Näin voi päätellä, kun seuraa sosiaalisen median keskusteluja. Esimerkiksi Twitterissä käytetään valtavasti luovuutta ja työaikaa ikävien ilmaisujen keksimiseen ja mahduttamiseen 280 merkkiin. Jos sama luovuus suunnattaisiin työelämän ja liiketoiminnan parantamiseen, kaikki voittaisivat.

Ihmiset ovat kekseliäitä, mutta suurin osa ei tunnista sitä itsessään. Raskaat organisaatiot tappavat luovuuden. Sosiaalinen media tarjoaa pakotien vapauteen ja valitettavan ilkeämieliseen luovuuteen.

Yksi johtamisen suurista nimistä, Gary Hamel, kävi syksyllä Helsingissä Nordic Business Forumissa puhumassa luovuudesta ja innovaatioista. Hänen johtopäätöksensä oli, että organisaatioiden pitää vapauttaa ihmisten luovuus antamalla siihen aikaa ja luomalla järjestelmä, joka ruokkii innovaatioita.

Kekseliäisyys ei kukoista yritysten johdossa, vaan etulinjassa. Asiakastyössä syntyvät parhaat oivallukset, mutta harvoin niistä rakennetaan järjestelmällisesti uusia innovaatioita. Innovaatioilla tarkoitan keksintöjä, jotka on mahdollista kaupallistaa myytäviksi palveluiksi tai tuotteiksi.

Sen sijaan, että työntekijät täyttävät tyhjän aikansa kinastelemalla sosiaalisessa mediassa, heitä tulisi rohkaista haastamaan vallitsevia työkäytäntöjä ja tuomaan työyhteisössä ajatuksiaan esiin. Jokainen organisaatio tarvitsee innovaatiokulttuurin, joka ei hiljennä toisinajattelijoita, vaan kannustaa heitä.

Hamelilla on muutama kysymys, joilla voi testata omaa innovaatiokulttuuria. Jokainen voi kysyä itseltään, pidetäänkö minua liiketoiminnan kehittäjänä ja jos pidetään, niin miten se näkyy? Onko yrityksessä varattu kokeiluihin ja innovaatiotoimintaan rahaa? Vaaditaanko sinulta tai esimieheltäsi selkeää ja vastuullista innovaatiopanostusta?

Hamelin mukaan robotit ovat uhka ihmisille, jos ihmisiä kohdellaan kuin robotteja. Ja juuri luovuus erottaa meidän roboteista. Siksi luovuus on vapautettava, koska sen avulla voimme muuttaa asiakkaiden odotuksia, toimialojen dynamiikkaa ja kilpailuolosuhteita. Siihen päästään, jos pystymme haastamaan yleisiä totuuksia ja oletuksia, osaamme käyttää hyväksi markkinoiden muutosta ja epäjatkuvuuskohtia ja vastata julkilausumattomiin odotuksiin.

Luovuutta kyllä löytyy, mutta se on osattava suunnata oikein. Innovaatiot ovat ainoa todellinen suoja mitättömyyttä vastaan.